ICS-CERT informuje o podatnościach w Eaton i OSIsoft

ICS-CERT informuje o podatnościach w Eaton i OSIsoft

ProduktPI Data Archive 2018 SP2 i wersje wcześniejszeNumer CVE CVE-2020-10600 Krytyczność 5.9 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H Opis Luka może pozwolić uwierzytelnionemu, zdalnemu atakującemu na zablokowanie połączeń i zapytań do PI Data Archive....
Podatności archiwum danych PI firmy OSIsoft

Podatności archiwum danych PI firmy OSIsoft

ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach: Producent: OSIsoft Produkty: PI Data Archive Skutki wykorzystania podatności: utrata dostępu do sieci lub podwyższenie uprawnień, mogące skutkować uzyskaniem pełnej kontroli nad serwerem PI Data Archive Opis podatności:...