ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach:

Producent: OSIsoft

Produkty: PI Data Archive

Skutki wykorzystania podatności: utrata dostępu do sieci lub podwyższenie uprawnień, mogące skutkować uzyskaniem pełnej kontroli nad serwerem PI Data Archive

Opis podatności: deserializacja niezaufanych danych, nieprawidłowe sprawdzanie poprawności danych wejściowych, niepoprawne uprawnienia domyślne

Podatności:

  • CVE-2018-7529 deserializacja niepotwierdzonych danych
  • CVE-2018-7533 niezabezpieczona domyślna konfiguracja
  • CVE-2018-7531 nieautoryzowany użytkownik może wykonać zapytania doprowadzając do awarii serwera

Lista produktów których dotyczy podatność:

Archiwum danych PI w wersji 2017 i wcześniejszych

Aktualizacje i dodatkowe informacje dostępne są na stronach:

https://techsupport.osisoft.com/Troubleshooting/Alerts/AL00339

Informacja ICS-CERT: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-072-02