Nowe podatności dla Cisco WLC

Nowe podatności dla Cisco WLC

ProduktCisco WLC Software Numer CVE CVE-2020-3262 Krytyczność 8.6 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:HOpis Niewystarczające sprawdzanie poprawności pakietów CAPWAP umożliwia atakującemu na wywołanie warunku odmowy usługi (DoS) poprzez przesłanie...
Nowe podatności dla Cisco WLC

Cisco publikuje nowe aktualizacje dla router’ów VEDGE

ProduktCisco SD-WAN Solution software, wersje wcześniejsze niż 19.2.2: vBond Orchestrator SoftwarevEdge 100 Series RoutersvEdge 1000 Series RoutersvEdge 2000 Series RoutersvEdge 5000 Series RoutersvEdge Cloud Router PlatformvManage Network Management SystemvSmart...