ICS-CERT informuje o podatnoś w produkcie firmy  ABB

ICS-CERT informuje o podatnoś w produkcie firmy ABB

ICS-CERT informuje o podatności w prdukcie firmy ABB. Dotyczy ona System 800xA Information Manager. Udane wykorzystanie tej luki może pozwolić osobie atakującej na wstrzyknięcie i wykonanie dowolnego kodu na serwerze.

ICS-CERT informuje o podatnoś w produkcie firmy  ABB

ICS-CERT informuje o podatnościach w wielu produktach

ProduktJohnson Controls:exacqVision Web Service, wersja 20.03.2.0 i wcześniejszeexacqVision Enterprise Manager, wersja 20.03.3.0 i wcześniejszeNumer CVE CVE-2020-9047 Krytyczność 6.8 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:L Opis Oprogramowanie nie...