ICS-CERT informuje o podatnościach w Johnson Controls oraz WAGO

ICS-CERT informuje o podatnościach w Johnson Controls oraz WAGO

ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Johnson Controls oraz WAGO. Producent: Johnson Controls Podatności: CVE-2019-7588 – dostęp do katalogów jest domyślnie przyznawany autoryzowanym kontom o niskich uprawnieniach. Umożliwia to atakującemu zmianę...
Nowe podatności od SIEMENS

Nowe podatności od SIEMENS

SIEMENS wydał comiesięczny pakiet aktualizacji dla podatności takich jak: CVE-2019-6580 – atakujący z dostępem do portu 80/TCP może zmienić właściwości urządzenia bez autoryzacji. Udana eksploatacja narusza poufność, integralność i dostępność docelowego systemu....
ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach Panasonic oraz Optergy

ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach Panasonic oraz Optergy

ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Panasonic oraz Optergy. Producent: Panasonic Podatności: CVE-2019-6530 – pliki projektów utworzone przez atakującego załadowane przez uwierzytelnionego użytkownika mogą powodować przepełnienia bufora na stercie, co...
ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach AVEVA

ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach AVEVA

ICS-CERT poinformował o podatności w produktach AVEVA. Podatności: CVE-2019-10981 – umożliwia uwierzytelnionemu, lokalnemu użytkownikowi dostęp do poświadczeń użytkownika Citect. Podatne produkty: Vijeo Citect 7.30 oraz 7.40 CitectSCADA 7.30 oraz 7.40 Więcej...