Nowe podatności w produktach SIEMENS

Nowe podatności w produktach SIEMENS

ProduktLOGO!8 BM (incl. SIPLUS variants), wszystkie wersjeNumer CVE CVE-2020-7589 Krytyczność 9.4 / 10 Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L Opis Atakujący z dostępem sieciowym do portu 135/tcp może wykorzystać tę podatność aby wpłynąć na poufność,...
ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy Siemens.

ICS-CERT informuje o podatnościach w Siemens i CODESYS

ProduktCODESYS Development System V3 wersje wcześniejsze niż 3.5.16.0Numer CVE CVE-2019-13538 Krytyczność 8.6 / 10Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H Opis System wyświetla aktywną zawartość biblioteki bez sprawdzania poprawności, co może pozwolić na...
Siemens SIMATIC S7-400 CPU

Siemens SIMATIC S7-400 CPU

ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach w produktach Siemens Producent: Siemens Produkty, których dotyczą podatności: SIMATIC S7-400 Skutki wykorzystania podatności: . Awaria procesora wymagająca ręcznego restartu Opis podatności: Specjalnie spreparowany pakiet...