Debian – luki w webkit

Debian – luki w webkit

Produkt Debian Linux: Wszystkie wersje wpewebkit (Debian package): przed 2.36.7-1~deb11u1 webkit2gtk (Debian package): przed 2.36.7-1~deb11u1 CVE CVE-2022-32893 Krytyczność 8.8 /10 CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H Opis Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie...
Podatność zero-day w środowisku KDE

Podatność zero-day w środowisku KDE

W KDE 4 i 5 (środowisko graficzne dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux) istnieje podatność zero-day, która umożliwia atakującemu wykonanie kodu. Badacz bezpieczeństwa Dominik Penner, ujawnił lukę w strukturze oprogramowania KDE, która może umożliwić...