Podatność RCE w OpenWRT

Podatność RCE w OpenWRT

ProduktOpenWrt 18.06.0 – 18.06.6, 19.07.0LEDE 17.01.0 – 17.01.7 Numer CVECVE-2020-7982 Krytyczność8.1 / 10Wektor CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H OpisLuka znajduje się w menedżerze pakietów OPKG OpenWrt, który kontroluję integralność pobranych...