VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2022-0014

VMware – krytyczna podatność

Firma VMWare wprowadziła łatki dla niezwykle krytycznej luki bezpieczeństwa w produkcie VMWare Cloud Director, ostrzegając, że niezałatane systemy są narażone na ataki polegające na zdalnym wykonaniu kodu.