VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0015

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0015

VMware poinformował o kilku usterkach związanych z VMware ESXi, Workstation i Fusion. Pomyślne wykorzystanie luk może umożliwić atakującym wykonanie dowolnego kodu, wywołanie warunku odmowy usługi lub dostęp do poufnych informacji.

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0015

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0013

ProduktVMware Horizon Client dla Windows Numer CVE CVE-2020-3961 Krytyczność 8.4 / 10Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:NOpis VMware Horizon Client dla Windows zawiera lukę w zabezpieczeniach związaną z eskalacją uprawnień wynikającą z konfiguracji...
VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0015

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0010

ProduktVMware Cloud Director Numer CVE CVE-2020-3956 Krytyczność 8.8 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Opis VMware Cloud Director nieprawidłowo obsługuje dane wejściowe, co może pozwolić atakującym na wstrzyknięcie kodu....
VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0015

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0009

ProduktVMware vRealize Operations Manager Numer CVE CVE-2020-11651 Krytyczność 10 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:HOpis Luka związana z ominięciem uwierzytelnienia może pozwolić złośliwemu atakującemu z dostępem do sieci do portu 4505 lub 4506 na...