ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produkcie firmy  Rockwell Automation

ICS-CERT informuje o podatnościach w produkcie Rockwell Automation

ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach firmy Rockwell Automation. Problem dotyczy Logix Designer Studio 5000. Produkt jest podatny na usterkę zewnętrznego obiektu xml (XXE), która może umożliwić osobie atakującej wyświetlanie nazw hostów lub innych zasobów z programu.

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produkcie firmy  Rockwell Automation

ICS-CERT informuje o podatnościach w wielu produktach

ProduktJohnson Controls:exacqVision Web Service, wersja 20.03.2.0 i wcześniejszeexacqVision Enterprise Manager, wersja 20.03.3.0 i wcześniejszeNumer CVE CVE-2020-9047 Krytyczność 6.8 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:L Opis Oprogramowanie nie...