Nowe podatności w produktach SIEMENS

Nowe podatności w produktach SIEMENS

ProduktLOGO!8 BM (incl. SIPLUS variants), wszystkie wersjeNumer CVE CVE-2020-7589 Krytyczność 9.4 / 10 Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L Opis Atakujący z dostępem sieciowym do portu 135/tcp może wykorzystać tę podatność aby wpłynąć na poufność,...
ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy Siemens

ICS-CERT informuje o podatnościach w Siemens

ProduktCODESYS Development System V3 wersje wcześniejsze niż 3.5.16.0Numer CVE CVE-2019-13538 Krytyczność 8.6 / 10Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H Opis System wyświetla aktywną zawartość biblioteki bez sprawdzania poprawności, co może pozwolić na...
Nowe podatności w produktach SIEMENS

ICS-CERT informuje o podatnościach w Siemens Spectrum Power 5

Produkt Spectrum Power 5-wszystkie wersje wcześniejsze niż 5.50 HF02 Numer CVE CVE-2020-7579 Krytyczność6.1 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N OpisSerwer webowy może zezwolić na ataki typu cross-site scripting (XSS), jeśli niczego nie podejrzewający...
ICS-CERT informuje o podatnościach w Siemens, Omron i ABB

ICS-CERT informuje o podatnościach w Siemens, Omron i ABB

ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Siemens, Omron i ABB. Producent: Siemens Podatności: CVE-2019-13939 – wysłanie spreparowanego pakietu DHCP umożliwia atakującemu wpływ na dostępność i integralność urządzeń. Podatne produkty: Nucleus NET, wszystkie...