ProduktPI Data Archive 2018 SP2 i wersje wcześniejsze
Numer CVE CVE-2020-10600
Krytyczność 5.9 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H
Opis Luka może pozwolić uwierzytelnionemu, zdalnemu atakującemu na zablokowanie połączeń i zapytań do PI Data Archive.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-133-02
ProduktIntelligent Power Manager, wersja 1.67 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-6651
Krytyczność8.8 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd związany ze sprawdzaniem nazw plików konfiguracji może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVE CVE-2020-6652
Krytyczność 7.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Luka może pozwolić użytkownikom niebędącym administratorami przesyłanie plików konfiguracji systemu poprzez spreparowane żądania.
Link https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-133-01
ProduktPI API for Windows Integrated Security, wersja 2.0.2.5 i wcześniejsze
PI API, wersja 1.6.8.26 i wcześniejsze
PI Buffer Subsystem, wersja 4.8.0.18 i wcześniejsze
PI Connector for BACnet, wersja 1.2.0.6 i wcześniejsze
PI Connector for CygNet, wersja 1.4.0.17 i wcześniejsze
PI Connector for DC Systems RTscada, wersja 1.2.0.42 i wcześniejsze
PI Connector for Ethernet/IP, wersja 1.1.0.10 i wcześniejsze
PI Connector for HART-IP, wersja 1.3.0.1 i wcześniejsze
PI Connector for Ping, wersja 1.0.0.54 i wcześniejsze
PI Connector for Wonderware Historian, wersja 1.5.0.88 i wcześniejsze
PI Connector Relay, wersja 2.5.19.0 i wcześniejsze
PI Data Collection Manager, wersja 2.5.19.0 i wcześniejsze
PI Integrator for Business Analytics, wersja 2.2.0.183 i wcześniejsze
PI Interface Configuration Utility (ICU), wersja 1.5.0.7 i wcześniejsze
PI to OCS, wersja 1.1.36.0 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-10610
Krytyczność7.8 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLokalny atakujący może zmodyfikować ścieżkę wyszukiwania i umieścić plik binarny, w celu przejęcia kontroli nad komputerem na poziomie uprawnień systemu Windows
Numer CVE CVE-2020-10608
Krytyczność 7.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Lokalny atakujący może umieścić plik binarny i ominąć kontrolę integralności kodu podczas ładowania bibliotek systemu PI.
Numer CVE CVE-2020-10606
Krytyczność 7.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Lokalny atakujący może wykorzystać nieprawidłowe uprawnienia ustawione przez oprogramowanie PI System, co może spowodować ujawnienie, usunięcie lub modyfikację danych.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-133-02
ProduktPI Data Archive 2018 and 2018 SP2
Numer CVECVE-2020-10604
Krytyczność7.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisZdalny, nieuwierzytelniony atakujący może zawiesić usługę PI Network Manager przesyłając specjalnie spreparowane żądania.
Numer CVE CVE-2020-10602
Krytyczność 6.5 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Opis Błąd Race Condition może pozwolić uwierzytelnionemu, zdalnemu atakującemu na zablokowanie połączeń i zapytań do PI Data Archive.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-133-02
ProduktPI Vision 2019 i wcześniejsze
PI Manual Logger 2017 R2 Patch 1 i wcześniejsze
RtReports Version 4.1 i wcześniejsze
Numer CVE CVE-2019-10768
Krytyczność 7.5 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
Opis Uwierzytelniony, zdalny atakujący może dodać lub zmodyfikować wewnętrzne właściwości obiektu, co spowoduje niezdefiniowane zachowanie.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-133-02