ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach Advantech

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach Advantech

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy Advantech. Pomyślne wykorzystanie tej luki może pozwolić nieautoryzowanemu użytkownikowi na kradzież pliku cookie / tokena sesji użytkownika lub przekierowanie autoryzowanego użytkownika na złośliwą stronę internetową.

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach Advantech

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy Advantech

ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach firmy Advantech. Pomyślne wykorzystanie tych luk w zabezpieczeniach może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do nieautoryzowanych informacji, usunięcie lub zmodyfikowanie procesów lokalnych i awarię urządzenia, którego dotyczy luka.

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach Advantech

ICS-CERT informuje o podatnościach w Advantech

ProduktWebAccess Node, wersja 8.4.4 i wcześniejszeWebAccess Node, wersja 9.0.0 Numer CVE CVE-2020-12022 Krytyczność 9.8 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Opis Błąd w sprawdzaniu danych wejściowych może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego...