Styczniowy Wtorek Microsoftu 2023

Styczniowy Wtorek Microsoftu 2023

Wtorkowa łatka Microsoftu ze stycznia 2023 r., a wraz z nią poprawki aktywnie wykorzystywanej luki dnia zerowego oraz łącznie 98 błędów, z których jedenaście zostało sklasyfikowanych jako „krytyczne”. W tym miesiącu Patch Tuesday naprawia jedną lukę zero-day, jedną...