Czerwcowy Wtorek Microsoftu 2024. (P24-195)

Czerwcowy Wtorek Microsoftu 2024. (P24-195)

Wtorkowa aktualizacja Microsoftu z czerwca 2024 r., która zawiera aktualizacje zabezpieczeń dotyczące 51 luk, osiemnastu usterek związanych ze zdalnym wykonaniem kodu i jednej publicznie ujawnionej luki dnia zerowego.= Aktualizacja naprawia 18 usterek RCE, ale tylko...
Czerwcowy Wtorek Microsoftu 2024. (P24-195)

Majowy Wtorek Microsoftu 2024. (P24-160)

14 maja 2024 r. firma Microsoft opublikowała porady dotyczące bezpieczeństwa dotyczące luk w zabezpieczeniach wielu produktów. Uwzględniono aktualizacje dla następujących produktów: • Dynamics 365 Customer Insights • Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw •...