ProduktVim: przed 9.0.0260
CVECVE-2022-2982
Krytyczność8.8 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanego pliku, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://github.com/vim/vim/commit/d6c67629ed05aae436164eec474832daf8ba7420 http://huntr.dev/bounties/53f53d9a-ba8a-4985-b7ba-23efbe6833be
  
ProduktVim: przed 9.0.0259
CVECVE-2022-2980
Krytyczność4.3 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L]
OpisOsoba atakująca zdalnie może przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” (DoS).
AktualizacjaTAK
Linkhttp://github.com/vim/vim/commit/80525751c5ce9ed82c41d83faf9ef38667bf61b1 http://huntr.dev/bounties/6e7b12a5-242c-453d-b39e-9625d563b0ea
  
ProduktVim: przed 9.0.0240
CVECVE-2022-2923
Krytyczność4.3 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisOsoba atakująca zdalnie może przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” (DoS).
AktualizacjaTAK
Linkhttp://huntr.dev/bounties/fd3a3ab8-ab0f-452f-afea-8c613e283fd2 http://github.com/vim/vim/commit/6669de1b235843968e88844ca6d3c8dec4b01a9e
  
ProduktVim: przed 9.0.0246
CVECVE-2022-2946
Krytyczność8.8 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanego pliku, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://huntr.dev/bounties/5d389a18-5026-47df-a5d0-1548a9b555d5 http://github.com/vim/vim/commit/adce965162dd89bf29ee0e5baf53652e7515762c