ProduktUbuntu: 18.04
CVECVE-2022-2526
Krytyczność6.5 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisZdalny atakujący może wysłać do systemu specjalnie spreparowane odpowiedzi DNS, wywołać błąd use-after-free i przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” (DoS).
AktualizacjaTAK
Linkhttp://ubuntu.com/security/notices/USN-5583-1