Firma VMWare opublikowała biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2018-0003, w którym opisano podatności i aktualizacje do:

  • vRealize Operations for Horizon (V4H)
  • vRealize Operations for Published Applications (V4PA)
  • VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
  • VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
  • Horizon View Client for Windows

Podatność CVE-2017-4946 dotyczy V4H i V4PA. Jej wykorzystanie umożliwia uzyskanie podwyższonych uprawnień.

Podatność CVE-2017-4948 dotyczy Horizon View Client for Windows i Workstation. Jej wykorzystanie umożliwia przechwycenie informacji.

Podatność CVE-2017-4945 dotyczy Workstation i Fusion. Jej wykorzystanie umożliwia uruchomienie programu maszynie wirtualnej z Windows’em pomimo zablokowania sesji użytkownika.

Wszystkie podatności mają rygor “ważny”.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z biuletynami na stronie producenta i zastosowania niezbędnych aktualizacji.