Dostępny exploit groźnej podatności php-fpm

Dostępny exploit groźnej podatności php-fpm

Podatność php-fpm CVE-2019-11043 umożliwia zdalne wywołanie kodu w banalny sposób – komendy przekazywane są w URLu. Dostępny jest exploit wykorzystujący podatność. Jego wykorzystanie jest możliwe, jeśli zastosowana jest specyficzna konfiguracja nginx z php-fpm....