Podatność php-fpm CVE-2019-11043 umożliwia zdalne wywołanie kodu w banalny sposób – komendy przekazywane są w URLu. Dostępny jest exploit wykorzystujący podatność. Jego wykorzystanie jest możliwe, jeśli zastosowana jest specyficzna konfiguracja nginx z php-fpm.

Wersje PHP7: 7.3.11 oraz 7.2.24 zawierają poprawki łatające lukę bezpieczeństwa. Zalecamy aktualizację, szczególnie w konfiguracjach gdzie stosowany jest nginx.

Exploit: https://github.com/neex/phuip-fpizdam

Poprawki (changelog):

https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.3.11

https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.2.24