ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy Mitsubishi Electric i ICONICS.(P24-218)

ICS-CERT informuje o podatnościach w wielu produktach

ProduktJohnson Controls:exacqVision Web Service, wersja 20.03.2.0 i wcześniejszeexacqVision Enterprise Manager, wersja 20.03.3.0 i wcześniejszeNumer CVE CVE-2020-9047 Krytyczność 6.8 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:L Opis Oprogramowanie nie...