Pakiet ICONICS obejmujący GENESIS64, Hyper Historian, AnalytiX i MobileHMI: Wersja 10.97.2 (CVE-2022-2650, CVE-2023-4807)
AlarmWorX Multimedia (AlarmWorX64 MMX): Wszystkie wersje wcześniejsze niż 10.97.3 (CVE-2024-1182)
MobileHMI: Wszystkie wersje wcześniejsze niż 10.97.3 (CVE-2024-1573)
Pakiet ICONICS obejmujący GENESIS64, Hyper Historian, AnalytiX i MobileHMI: Wszystkie wersje wcześniejsze niż 10.97.3 (CVE-2024-1574)
Numer CVECVE-2022-2650
Krytyczność3,7/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/D:L
OpisLuka w zabezpieczeniach typu „odmowa usługi” spowodowana alokacją zasobów bez ograniczeń i ograniczania przepustowości.
  
Numer CVECVE-2023-4807
Krytyczność5,9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/D:H
OpisBłąd w OpenSSL, który może uszkodzić wewnętrzny stan aplikacji na platformie Windows 64 podczas pracy na nowszych procesorach X86_64 obsługujących instrukcje AVX512-IFMA.
  
Numer CVECVE-2024-1182
Krytyczność7,0/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNiekontrolowany element ścieżki wyszukiwania w agencie AlarmWorX64 MMX Pager może stwarzać ryzyko przejęcia DLL.
  
Numer CVECVE-2024-1573
Krytyczność5,9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisFunkcja automatycznego logowania GENESIS64, używana z MobileHMI w określonych warunkach, może spowodować nadanie niewłaściwych uprawnień niezalogowanemu użytkownikowi.
  
Numer CVECVE-2024-1574
Krytyczność6,7/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUżycie kontrolowanego zewnętrznie wejścia do wyboru klas lub warunku kodu („Niebezpieczne odbicie”) w usłudze licencyjnej (używanej przez licencjonowanie ICONICS) może skutkować nieprawidłowym warunkiem autoryzacji.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-184-03