ICS-CERT informuje o nowej podatności w produkcie firmy Eaton

ICS-CERT informuje o podatnościach w Eaton i OSIsoft

ProduktPI Data Archive 2018 SP2 i wersje wcześniejszeNumer CVE CVE-2020-10600 Krytyczność 5.9 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H Opis Luka może pozwolić uwierzytelnionemu, zdalnemu atakującemu na zablokowanie połączeń i zapytań do PI Data Archive....
Podatności oprogramowania kontrolerów ELC firmy Eaton

Podatności oprogramowania kontrolerów ELC firmy Eaton

ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach: Producent: Eaton ELCSoft Produkty: oprogramowanie ELC Skutki wykorzystania podatności: przepełnienie bufora, może umożliwić zdalne wykonanie niepożądanego kodu Opis podatności: nieprawidłowa weryfikacja danych wejściowych...