Firma Microsoft wydała poprawki bezpieczeństwa do systemów, które nie są już przez nią wspierane: Windows XP oraz Windows Server 2003. Poprawki dotyczą podatności:

CVE-2017-8487 – która umożliwia zdalne wywołanie kodu po uruchomieniu obiektu OLE, osadzonego np. w pliku RTF. Taki plik może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o aktualizacji: https://support.microsoft.com/en-us/help/4025218/security-update-for-windows-xp-and-windows-server-2003

CVE-2017-8461 – która umożliwia zdalne wywołanie kodu po ataku za pośrednictwem protokołu RPC. Informacja o aktualizacji: https://support.microsoft.com/en-us/help/4024323/security-update-of-windows-xp-and-windows-server-2003

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z powyższymi informacjami i zastosowania niezbędnych aktualizacji.