ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach oprogramowania automatyki przemysłowej LAguis SCADA portugalskiej firmy Leão Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda ME (LCDS).

Producent: LCDS

Produkty, których dotyczy podatność: LAquis SCADA wersje oprogramowania 4.1.0.3391 i wcześniejsze.

Skutki wykorzystania podatności: Skuteczne wykorzystanie tej luki może uniemożliwić wykonanie procedury obsługi wyjątku, a co za tym idzie umożliwić zdalne wykonanie kodu.

Opis podatności: nieprawidłowa obsługa wyjątków

Podatności:

CVE-2018-5463

Aktualizacje i dodatkowe informacje dostępne są na stronach: http://laquisscada.com/instale1.php

Informacja ICS-CERT: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-095-03