ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach GE

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy GE

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy GE.Pomyślne wykorzystanie tych luk w zabezpieczeniach może umożliwić atakującemu uzyskanie dostępu do poufnych informacji, ponowne uruchomienie UR, uzyskanie uprzywilejowanego dostępu lub spowodowanie stanu odmowy usługi.

ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach GE

ICS-CERT informuje o nowej podatności w produkcie firmy GE

ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach firmy General Electric. Pomyślne wykorzystanie tych luk może umożliwić uwierzytelnionemu zdalnemu atakującemu wykonanie dowolnego kodu w systemie lub przechwycenie i odszyfrowanie zaszyfrowanego ruchu.