ICS-CERT poinformował o podatnościach i dostępnych aktualizacjach Nari PCS-9611. CERT PSE zaleca zapoznanie się z informacjami odnośnie podatności wymienionych poniżej produktów na stronach ICS-CERT. W chwili publikacji ostrzeżenia nie było dostępnych aktualizacji oprogramowania.

Podatności:

  • CVE-2018-5447– niewłaściwa walidacja wprowadzanych danych umożliwia uzyskanie dostępu do urządzenia

Informacja ICS-CERT:

Advisory (ICSA-18-025-01) Nari PCS-9611