Uzyskaliśmy informację o zaobserwowanej nowej kampanii wymuszającej okup.

Poniżej treść wiadomości e-mail.

 

Jeżeli jesteś odbiorcą takiej wiadomości, i dane w wiadomości są Twoje, natychmiast powiadom o tym najbliższy komisariat policji, nie kasuj wiadomości, tylko zapisz ją jako plik i taki przekaż policji.