W dniu 13 marca fundacja Mozilla wydała najnowszą wersję przeglądarki Mozilla Firefox, oznaczoną numerem 59 oraz Firefox ESR – 52.7. Aktualizacje zawierają poprawki bezpieczeństwa i są określone jako krytyczne.

Aktualizacje naprawią następujące podatności:

CVE-2018-5126: Memory safety bugs fixed in Firefox 59
CVE-2018-5125: Memory safety bugs fixed in Firefox 59 and Firefox ESR 52.7
CVE-2018-5145: Memory safety bugs fixed in Firefox ESR 52.7

CVE-2018-5127: Buffer overflow manipulating SVG animatedPathSegList
CVE-2018-5128: Use-after-free manipulating editor selection ranges
CVE-2018-5129: Out-of-bounds write with malformed IPC messages
CVE-2018-5130: Mismatched RTP payload type can trigger memory corruption

CVE-2018-5132: WebExtension Find API can search privileged pages
CVE-2018-5133: Value of the app.support.baseURL preference is not properly sanitized
CVE-2018-5134: WebExtensions may use view-source: URLs to bypass content restrictions
CVE-2018-5135: WebExtension browserAction can inject scripts into unintended contexts
CVE-2018-5136: Same-origin policy violation with data: URL shared workers
CVE-2018-5137: Script content can access legacy extension non-contentaccessible resources
CVE-2018-5131: Fetch API improperly returns cached copies of no-store/no-cache resources
CVE-2018-5144: Integer overflow during Unicode conversion

CVE-2018-5138: Android Custom Tab address spoofing through long domain names
CVE-2018-5140: Moz-icon images accessible to web content through moz-icon: protocol
CVE-2018-5141: DOS attack through notifications Push API
CVE-2018-5142: Media Capture and Streams API permissions display incorrect origin with data: and blob: URLs
CVE-2018-5143: Self-XSS pasting javascript: URL with embedded tab into addressbar

Niektóre z tych podatności umożliwiają uruchomienie dowolnego kodu z poziomu bieżącego użytkownika.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z Mozilla Security Advisories:

I zastosowania niezbędnych aktualizacji.