W dniu 14 listopada fundacja Mozilla wydała najnowszą wersję przeglądarki Mozilla Firefox, oznaczoną numerem 57 oraz Firefox ESR z numerem 52.5. Aktualizacja zawiera poprawki bezpieczeństwa odpowiednio do 15 (FF) i 3 (ESR) podatności, w tym trzech krytycznych:

  • CVE-2017-7826: Memory safety bugs fixed in Firefox 57 and Firefox ESR 52.5
  • CVE-2017-7827: Memory safety bugs fixed in Firefox 57
  • CVE-2017-7828: Use-after-free of PressShell while restyling layout

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z Mozilla Security Advisories:

I zastosowania niezbędnych aktualizacji.