Joomla! Wydała wersję 3.7.1 swojego oprogramowania do zarządzania treścią (CMS), nowa wersja usuwa podatność która może umożliwić osobie atakującej przejecie kontroli nad zaatakowanym systemem.

CERT PSE zachęca administratorów do zapoznania się z publikacją Joomla! i zastosowania niezbędnej aktualizacji.