Joomla! Wydała wersję 3.8.2 swojego oprogramowania do zarządzania treścią (CMS), nowa wersja usuwa 3 podatności:

CVE-2017-14596 (ujawnienie informacji z LDAP)

CVE-2017-16634 (obejście uwierzytelniania 2FA)

CVE-2017-16633 (ujawnienie informacji)

CERT PSE zachęca administratorów do zapoznania się z publikacją Joomla! i zastosowania niezbędnej aktualizacji.