Joomla! Wydała wersję 3.8.0 swojego oprogramowania do zarządzania treścią (CMS), nowa wersja usuwa 2 podatności, z czego jedna dotyczy możliwości ujawnienia informacji CVE-2017-14595), druga błędu uwierzytelniania przez LDAP (CVE-2017-14596).

CERT PSE zachęca administratorów do zapoznania się z publikacją Joomla! i zastosowania niezbędnej aktualizacji.