W dniu 19 kwietnia, firma Google wydała wersję Chrome 58.0.3029.81 dla systemów Windows, Mac i Linux. Nowa wersja przeglądarki chrome zawiera 29 poprawek zabezpieczeń aktualizujących podatności z których najważniejsze to:

[695826] High CVE-2017-5057: Type confusion in PDFium.
[694382] High CVE-2017-5058: Heap use after free in Print Preview.
[684684] High CVE-2017-5059: Type confusion in Blink.
[683314] Medium CVE-2017-5060: URL spoofing in Omnibox.
[672847] Medium CVE-2017-5061: URL spoofing in Omnibox.
[702896] Medium CVE-2017-5062: Use after free in Chrome Apps.
[700836] Medium CVE-2017-5063: Heap overflow in Skia.
[693974] Medium CVE-2017-5064: Use after free in Blink.
[704560] Medium CVE-2017-5065: Incorrect UI in Blink.
[690821] Medium CVE-2017-5066: Incorrect signature handing in Networking.
[648117] Medium CVE-2017-5067: URL spoofing in Omnibox.
[691726] Low CVE-2017-5069: Cross-origin bypass in Blink.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z publikacją Chrome Releases i zastosowania niezbędnej aktualizacji.