W dniu 11 kwietnia, firma Adobe opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dotyczącą podatności w programach Adobe Campaign, Flash Player, Acrobat i Reader, Photoshop CS i Creative Cloud.

Niektóre z tych podatności mogą umożliwić osobie atakującej zdalnie przejęcie kontroli nad systemem

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z biuletynem zabezpieczeń Adobe

Adobe Campaign

Adobe Flash Player

Acrobat Reader 

Adobe Photoshop

Creative Cloud Desktop

a następnie zastosowania niezbędnych aktualizacji.