Aktualizacje bezpieczeństwa dla ognistego liska
 
W dniu 15 listopada Mozilla wypuściła dwa zestawy łatek bezpieczeństwa dla Swoich produktów, są to:
MFSA 2016-89 dla Firefox 50
MFSA 2016-90 dla Firefox ESR 45.5
 
Łatki poprawiają bardzo dużo luk bezpieczeństwa, z najważniejszych:
 
W większości przypadków aktualizacje zainstalują się same, ale proszę sprawdzić czy używana przez Was wersja ma już zainstalowane powyższe zestawy.