W CVE-2016-7468 oraz w CVE-2016-9252 możemy przeczytać iż F5 BIG-IP (wersje 11.4.1 – 11.5.4) jest podatny na odmowę usługi. Dzięki wysłaniu specjalnie spreparowanego ruchu sieciowego osoba atakująca może zdalnie wykorzystać tą podatność w celu zrestartowania modułu TMM (Traffic Management Microkernel). Podatność została potwierdzona przez producenta w artykule K13053402 oraz K46535047