ProduktIOS XE SD-WAN Software
SD-WAN vBond Orchestrator Software
SD-WAN vEdge Cloud Routers
SD-WAN vEdge Routers
SD-WAN vManage Software
SD-WAN vSmart Controller Software
Numer CVECVE-2020-3375
Krytyczność9.8 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd w sprawdzaniu poprawności danych wejściowych. Atakujący może wykorzystać tę podatność, wysyłając spreparowany ruch do urządzenia, co może pozwolić mu na uzyskanie dostępu do informacji, wprowadzenie zmian w systemie oraz wykonanie poleceń z uprawnieniami użytkownika root.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdbufof-h5f5VSeL
ProduktCisco SD-WAN vManage Software
Numer CVECVE-2020-3374
Krytyczność9.9 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd w sprawdzaniu autoryzacji w systemie. Atakujący może wykorzystać tę podatność wysyłając spreparowane żądania HTTP do internetowego interfejsu zarządzania systemu, co może pozwolić atakującemu na dostęp do poufnych informacji, zmodyfikować konfigurację systemu lub wpłynąć na dostępność systemu.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-uabvman-SYGzt8Bv
ProduktCisco DCNM, wersje 11.0(1), 11.1(1), 11.2(1) i 11.3(1)
Numer CVECVE-2020-3382
Krytyczność9.8 /10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisRóżne instalacje współużytkują statyczny klucz szyfrowania. Atakujący może wykorzystać tę podatność, używając klucza statycznego do stworzenia prawidłowego tokenu sesji, co może pozwolić na wykonanie dowolnych działań za pośrednictwem REST API z uprawnieniami administratora.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-bypass-dyEejUMs