Na stronach CERT Coordination Center (CERT / CC) zostały opublikowane informację  o wykrytej podatności Server Message Block (SMB) w Microsoft Windows. Wykorzystanie tej luki może umożliwić osobie atakującej zdalnie wywoływać stan denial-of-service.
Nie ma obecnie dostępnych poprawek, ale według publikujących, można zmniejszyć zagrożenie poprzez blokowanie wychodzących połączeń SMB (porty TCP 139 i 445 oraz porty UDP 137 i 138) z sieci lokalnej do sieci rozległej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz VU#867968.