Majowy Patch Tuesday Microsoftu

Majowy Patch Tuesday Microsoftu

Microsoft 12 maja 2020 roku wydał nowy pakiet aktualizacji bezpieczeństwa w ramach comiesięcznego Patch Tuesday. Wydano łącznie 111 poprawek bezpieczeństwa, w tym 16 oznaczonych jako krytyczne. Najistotniejsze podatności: CVE-2020-1126 – uszkodzenie pamięci...
VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0009

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0009

ProduktVMware vRealize Operations Manager Numer CVE CVE-2020-11651 Krytyczność 10 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:HOpis Luka związana z ominięciem uwierzytelnienia może pozwolić złośliwemu atakującemu z dostępem do sieci do portu 4505 lub 4506 na...
VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0008

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0008

ProduktVMware ESXi Numer CVE CVE-2020-3955 Krytyczność 8.3 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:HOpis Luka typu Stored Cross-Site Scripting (XSS) – błąd w kodzie HTML związany ze skryptami może wystąpić podczas przeglądania atrybutów maszyn...