Majowy Patch Tuesday Microsoftu

Majowy Patch Tuesday Microsoftu

10 maja 2022 r. firma Microsoft opublikowała aktualizacje zabezpieczeń, które usuwają luki w wielu produktach. Spośród 75 luk usuniętych w dzisiejszej aktualizacji osiem zostało sklasyfikowanych jako „krytyczne”, ponieważ umożliwiają zdalne wykonanie kodu lub...