Aktualizacja VMware

W dniu 17.11.2016 VMware wypuścił aktualizacje bezpieceństwa dotyczącą podatności w operacjach vRealize. Wykorzystanie tej luki może umożliwić osobie atakującej wywołanie denial-of-service.
VMSA-2016-0020 – vRealize Operations update addresses REST API deserialization vulnerability