ProduktCitrix Workspace App dla Windows, wersje wcześniejsze niż 2105 i 1912 LTSR CU4
Numer CVECVE-2021-22907
Krytyczność6.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka pozwala lokalnemu użytkownikowi na eskalacje poziomu uprawnień do poziomu SYSTEM na hoście z uruchomioną aplikacją Citrix Workspace dla systemu Windows. Ta luka istnieje tylko wtedy, gdy aplikacja Citrix Workspace została zainstalowana przy użyciu konta z uprawnieniami administratora lokalnego lub administratora domeny.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.citrix.com/article/CTX307794