vmware2

W dniu 31 stycznia firma VMware wydała aktualizacje zabezpieczeń dotyczącą luk w AirWatch Agent, Airwatch Console i AirWatch Inbox software.

Wykorzystanie jednej z tych luk może umożliwić osobie atakującej zdalnie przejąć kontrolę nad systemem, którego dotyczy luka.
CERT PSE zachęca administratorów do przeglądu VMware Security Advisory VMSA-2017-0001
i zastosowania niezbędnych aktualizacji.