Porozumienie o współpracy

Nowe porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz izraelski operator systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Israel Electric Corporaction Limited podpisali 29 stycznia 2018 r. w Hajfie porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Ze strony PSE SA porozumienie podpisał Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu,…