Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz izraelski operator systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Israel Electric Corporaction Limited podpisali 29 stycznia 2018 r. w Hajfie porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Ze strony PSE SA porozumienie podpisał Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, natomiast ze strony partnera izraelskiego Yosi Shneck SVP, Information &  Communication.

Niezwykle cenię porozumienie z Israel Electric Corporation Limited,  szczególnie dlatego, że opiera się ono na wzajemnym zaufaniu – podkreślił Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. Zyskujemy doświadczonego partnera, skutecznego w walce z cyberprzestępczością. Jest to niezwykle ważne w czasach, kiedy cyberprzestępcy i cyberterroryści rozwijają współpracę pomiędzy sobą i tworzą coraz bardziej zaawansowane narzędzia ataków. Dlatego też operatorzy infrastruktury krytycznej nie mogą prowadzić walki z nimi samotnie i powinni współpracować. Nasze porozumienie zawarte w  Hajfie jest tego doskonałym przykładem – dodał prezes Kłossowski.

Na mocy porozumienia, strony zobowiązały się do wzajemnej pomocy w zakresie walki z cyberzagrożeniami, wymiany doświadczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przewidziane jest też wspólne przeprowadzanie badań związanych z tą tematyką i dzielenie się wiedzą o bieżących zagrożeniach oraz podejmowanie innych działań w walce z cyberprzestępcami. Celem współpracy ma być stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego obu przedsiębiorstw, szczególnie w  zakresie szybkiego wykrywania zagrożeń i skutecznej walki z nimi. Ważnym elementem ma być również wymiana informacji o zagrożeniach i podatnościach na ataki cybernetyczne, a także realizacja wspólnych projektów oraz opracowywanie scenariuszy przeciwdziałania występowaniu sytuacji krytycznych.

  Israel Electric Corporation Limited (IEC) założone w 1923 roku jest wyłącznym zintegrowanym dostawcą energii elektrycznej w państwie Izrael. Dodatkowo odpowiada również za generowanie, przesyłanie i dystrybucję energii. Należy do liderów w regionie pod względem dbałości o  poziom  cyberbezpieczeństwa zarówno przedsiębiorstwa, jak i infrastruktury.