ProduktVMware ESXi
Numer CVECVE-2022-29901
Krytyczność4.7/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka wynika ze sposobu, w jaki nieprzezroczyste udostępnianie celów predyktora rozgałęzień między kontekstami. Użytkownik lokalny może wykorzystać tę lukę, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-28693
Krytyczność4.7/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka istnieje z powodu niechronionego alternatywnego kanału przewidywania docelowego oddziału powrotnego. Użytkownik lokalny może uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-23816
Krytyczność2.5/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisLuka istnieje z powodu pomyłki typu oddziału. Użytkownik lokalny może zmusić predyktora rozgałęzienia do przewidzenia niewłaściwego typu rozgałęzienia i uzyskania dostępu do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-23825
Krytyczność2.5/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisLuka istnieje z powodu pomyłki typu oddziału. Użytkownik lokalny może zmusić predyktora rozgałęzienia do przewidzenia niewłaściwego typu rozgałęzienia i uzyskania dostępu do poufnych informacji.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0020.html
ProduktvCenter Server
Numer CVECVE-2022-22982
Krytyczność7.2/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N]
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającej walidacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Osoba atakująca zdalnie może wysłać specjalnie spreparowane żądanie HTTP i nakłonić aplikację do zainicjowania żądań do dowolnych systemów.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0018.html
ProduktvRealize Log Insight < 8.8.2
Numer CVECVE-2022-31654
Krytyczność6.1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającego oczyszczenia danych dostarczonych przez użytkownika. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do skorzystania ze specjalnie spreparowanego łącza i wykonania dowolnego kodu HTML i skryptu w przeglądarce użytkownika w kontekście podatnej witryny.
  
Numer CVECVE-2022-31655
Krytyczność6.1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającego oczyszczenia danych dostarczonych przez użytkownika. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do skorzystania ze specjalnie spreparowanego łącza i wykonania dowolnego kodu HTML i skryptu w przeglądarce użytkownika w kontekście podatnej witryny.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0019.html