ProduktVMware Workspace ONE Launcher
Numer CVECVE-2023-34064
Krytyczność6.7/10
CVSSAV:P/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZłośliwy aktor posiadający fizyczny dostęp do programu Workspace ONE Launcher może wykorzystać funkcję Edge Panel w celu ominięcia konfiguracji i uzyskania dostępu do poufnych informacji.
 
 AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0027.html