ProduktSD-WAN Edge: przed wersją 5.0.1
Numer CVECVE-2024-22246
Krytyczność7,4/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z nieprawidłowej weryfikacji danych wejściowych. Zdalny, nieuwierzytelniony atakujący, który podczas aktywacji ma dostęp do interfejsu użytkownika routera brzegowego, może wysłać specjalnie spreparowane żądanie do aplikacji i wykonać dowolne polecenia systemu operacyjnego w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2024-22247
Krytyczność4,8/10
CVSSAV:P/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H
OpisLuka wynika z braku autoryzacji w urządzeniu SD-WAN Edge podczas aktywacji. Osoba atakująca posiadająca fizyczny dostęp do urządzenia może uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS-u i złamać bezpieczeństwo systemu.
  
Numer CVECVE-2024-22248
Krytyczność7,1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N
OpisLuka wynika z nieprawidłowego oczyszczenia danych dostarczonych przez użytkownika. Zdalny atakujący może utworzyć link prowadzący do zaufanej witryny internetowej, jednak po kliknięciu przekierowuje ofiarę do dowolnej domeny.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0008.html