ProduktVMware Fusion – wersje 13.x starsze niż 13.5.2
VMware Workstation – wersje 17.x starsze niż 17.5.2
Numer CVECVE-2024-22267
Krytyczność9,3/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisZłośliwy aktor z lokalnymi uprawnieniami administracyjnymi na maszynie wirtualnej może wykorzystać ten problem do wykonania kodu jako procesu VMX maszyny wirtualnej działającego na hoście.
  
Numer CVECVE-2024-22268
Krytyczność7,1/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:Nie dotyczy:H
OpisZłośliwy aktor mający dostęp inny niż administracyjny do maszyny wirtualnej z włączoną grafiką 3D może wykorzystać tę lukę w celu wywołania stanu odmowy usługi.
  
Numer CVECVE-2024-22269
Krytyczność7,1/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:Nie dotyczy:N
OpisZłośliwy aktor posiadający lokalne uprawnienia administracyjne na maszynie wirtualnej może być w stanie odczytać z maszyny wirtualnej uprzywilejowane informacje zawarte w pamięci hypervisora.
  
Numer CVECVE-2024-22270
Krytyczność7,1/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:Nie dotyczy:N
OpisZłośliwy aktor posiadający lokalne uprawnienia administracyjne na maszynie wirtualnej może być w stanie odczytać z maszyny wirtualnej uprzywilejowane informacje zawarte w pamięci hypervisora.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.broadcom.com/web/ecx/support-content-notification/-/external/content/SecurityAdvisories/0/24280