ProduktWorkspace ONE Content
Numer CVECVE-2023-20857
Krytyczność6.3/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L
OpisZłośliwy aktor, który ma dostęp do urządzenia zrootowanego użytkownika, może być w stanie ominąć kod dostępu VMware Workspace ONE Content.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0006.html