ProduktVMware Workspace ONE Access (Access)
VMware Identity Manager (vIDM)
VMware Cloud Foundation (Cloud Foundation)
Numer CVECVE-2022-31700
Krytyczność7,2/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu niewystarczającej weryfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Zdalnie uwierzytelniony administrator może przekazać specjalnie spreparowane dane wejściowe do aplikacji i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-31701
Krytyczność5,3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu niewłaściwych ograniczeń dostępu do określonego punktu końcowego. Atakujący zdalnie może ominąć wprowadzone ograniczenia bezpieczeństwa i uzyskać nieautoryzowany dostęp do aplikacji.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0032.html