ProduktWorkspace ONE Assist: 21.03 – 22.04
Numer CVECVE-2022-31685
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu podczas przetwarzania żądań uwierzytelnienia. Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może ominąć proces uwierzytelniania i uzyskać dostęp administracyjny do systemu.
  
Numer CVECVE-2022-31686
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu metody uwierzytelniania. Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może ominąć proces uwierzytelniania i uzyskać dostęp administracyjny do systemu.
  
Numer CVECVE-2022-31687
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka istnieje z powodu niewłaściwych ograniczeń dostępu. Zdalny nieuwierzytelniony napastnik może ominąć zaimplementowane ograniczenia bezpieczeństwa i uzyskać dostęp administracyjny do aplikacji.
  
Numer CVECVE-2022-31688
Krytyczność6,4/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:L
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającego oczyszczenia danych dostarczonych przez użytkownika. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do skorzystania ze specjalnie spreparowanego łącza i wykonania dowolnego kodu HTML i skryptu w przeglądarce użytkownika w kontekście podatnej na ataki witryny.
  
Numer CVECVE-2022-31689
Krytyczność4,2/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N
OpisLuka wynika z nieprawidłowej obsługi tokenów sesji. Zdalna nieuwierzytelniona osoba atakująca z prawidłowym tokenem sesji może uwierzytelnić się w aplikacji przy użyciu tego tokenu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0028.html